Dodávka HW


Dodávka počítačového vybavení

Dle Vašich představ Vám nabídneme optimální řešení pro modernizaci nebo rozšíření Vašeho počítačového vybavení včetně propojení stávajících počítačů do funkční sítě (LAN) s ohledem na předpokládané rozšiřování do budoucna.

Na dodávané počítače můžeme na přání zákazníka nainstalovat požadovaný operační systém a základní programové vybavení. Nový počítač Vám přivezeme a  nainstalujeme přímo ve Vaší kanceláři včetně připojení a zprovoznění periferních zařízení (UPS, tiskárna, scanner …). Vy pouze usednete a začnete s počítačem pracovat. V případě potřeby provedeme základní zaškolení Vašich pracovníků pro práci s technickým vybavením Vaší kanceláře.

Nabízíme Vám kompletní služby pro vybudování počítačové sítě. Vytvoříme návrh propojení jednotlivých počítačů, natažení kabelů, rozšíření vybavení počítačů o  síťové karty, doinstalování potřebných programů a nastavení jednotlivých pracovních stanic případně i serveru. Součástí instalace je i nastavení sdílení potřebného technického vybavení (např. tiskáren) a zprovoznění internetového připojení u pracovních stanic.

Výroba elektronických zařízení

Na základě Vašich požadavků navrhneme, vyrobíme a dodáme jednoduchá elektronická zařízení. Pro návrh a výrobu zařízení se maximálně snažíme využívat moderních technologií (jednočipové mikroprocesory, programovatelná logická pole, integrované převodníky …) pro dosažení co nejvýhodnějšího poměru cena/výkon/složitost.

Námi navržená elektronická zařízení dodáváme včetně veškeré výrobní dokumentace v elektronické podobě - výkresy mechanických součástí, elektrické zapojení, seznam součástek, výpisy programů pamětí apod.*)

Podle charakteru el. zařízení jsme schopni zajistit jak kusovou výrobu, tak i  výrobu menších sérií (řádově desítky kusů).


*) Společnost Computer Aided Technologis si vyhrazuje právo na nezveřejnění některých částí technické dokumentace zvláště v případě, kdy by hrozilo zneužití těchto částí v rámci autorského zákona.