Reference


www.textovky.tk

TEXTOVKY

Propracovaná internetová brána pro posílání krátkých textových zpráv (SMS) na mobilní telefony. Automaticky rozděluje dlouhé zprávy do více SMS, umožňuje posílat SMS na více telefonních čísel najednou ... Pro zaregistrované uživatele je k dispozici přehledný telefonní seznam, ve kterém lze čísla rozdělovat do libovolného počtu skupin, importovat telefonní čísla uložená v textovém souboru a další funkce.

Bohužel, tato brána využívala služby SMSoperator.cz, která je již delší dobu nefunkční. Z tohoto důvodu nefunguje ani odesílání SMS zpráv z této brány. Ostatní vlastnosti jsou ovšem funkční.


www.isvos.cz

ISvoš

Kompletní řešení pro vedení agendy vyšší odborné školy. Informační systém VOŠ obsahuje win32 aplikaci pro evidenci osobních a studijních dat všech uchazečů, studentů, učitelů a zaměstnanců. Součástí informačního systému je i internetová část přístupná všem uživatelům ISvoš. Učitelé mohou přes Internet vypisovat zkušební termíny, zapisovat známky; studenti se mohou přihlašovat na zkoušky, kontrolovat průběh svého studia a sledovat elektronickou nástěnku. Informační systém pokrývá veškerou činnost studijního oddělení od přijímacího řízení až po absolutoria. Více informací naleznete na http://www.isvos.cz.


www.moggis.cz

Moggis

Informační systém Moggis je založen na systému ISvoš a je určen pro vysoké školy a univerzity. Umožňuje vedení kompletní agendy vysoké školy, včetně odevzdávání matriky studentů a ostatních hlášení. Moggis obsahuje win32 aplikaci pro hromadnou správu všech uživatelů systému a dále integrované webové rozhranní pro jednotlivé uživatele. Tento systém ve velké míře usnadňuje práci studijního oddělení od přijímacího řízení až po státní závěrečné zkoušky.
Volitelně je možné systém Moggis rozšířit o e-learningový modul, který umožňuje vyučujícím vytvářet elektronické studijní kurzy včetně úkolů a testů a tím rozšířit kvalitu své výuky.
Více informací naleznete na http://www.moggis.cz.


www.excelso.cz

Internetová prezentace fy EXCELSO

Grafický návrh, zpracování a realizace internetových stránek pro významnou společnost zabývající se dovozem a distribucí zelené kávy.


gealan.jpg (800x600 - 100 kB)

Objednávkový systém společnosti GEALAN

Program pro vytváření objednávek, určený pro zákazníky společnosti GEALAN. Součástí programu objednávky je databáze obsahující kompletní sortimentní katalog, včetně náhledu jednotlivých produktů. Vyplněnou objednávku lze vytisknout, poslat faxem nebo E-mailem.