Výroba SW


Zabýváme se výrobou programů zejména z těchto oblastí:


Win32 aplikace

Specializujeme se na vytváření programů pro operační systémy Windows (9x, 2000, ME, XP …). Tvorba programu zahrnuje analýzu problému, návrh nejlepšího řešení, vývoj, testování, instalaci a případný následný servis a opravy. Součástí návrhu aplikace je i grafický vzhled a vizuální rozvržení jednotlivých částí programu.

Námi vytvořené programy jsme schopni doplnit o spolupráci s jednoduchými externími zařízeními, které navrhneme a vyrobíme dle specifikovaných potřeb zákazníka. Jedná se zejména o různá hlasovací zařízení, průběžné monitorování fyzikálních veličin apod.

Síťové aplikace

Dle Vašich potřeb Vám vytvoříme program, který bude schopen komunikovat s  okolními počítači, případně se serverem, a to v rámci Vaší firemní LAN nebo i přes celosvětovou síť Internet.

Internetové aplikace

Vytvoříme pro Vás internetovou prezentaci od jednoduchých (statických) stránek přes složitější několikastránkové prezentace využívající dynamické prvky HTML až po rozsáhlé projekty na architektuře client-server s využitím skriptovacího jazyka na straně serveru včetně propojení na databázi. Samozřejmostí je kompletní grafické zpracování. Při tvorbě webového rozhranní klademe důraz na rychlost načítání jednotlivých stránek.

Databázové aplikace

Nabízíme Vám vytvoření databázového programu od návrhu datového modelu přes volbu typu databáze až po vytvoření programu pro práci s daty v databázi. Program pro zpracování dat může být win32 aplikace nebo internetová aplikace, případně vzájemné propojení obou variant.